Вино и история

Статии, свързани с историята на виното.

  • Сакралната напитка на древните траки
    Сакралната напитка на древните траки
    1188 Views Liked

    От дълбока древност отношението към виното е било като към сакрална напитка. Първоначално то се пиело единствено в ритуални ситуации, които изисквали или предполагали приобщаване към божеството. Тази маркираност на виното произтича от няколко фактора. Преди всичко то притежава свойството да променя състоянието на човешката "душа", което се възприема от архаичните хора като божествена намеса.

    Read more

Latest posts